Deco-Cutting

  Deco-Print en Cut

  Verwante Sites

isingpro

classprint

prestigeprint


Algemene voorwaarden voor verkoop Médiapix (Printdeco)


Deze algemene voorwaarden regelen de verkoop op afstand van producten per Médiapix op winkel toegankelijk via het internet, en zijn bedoeld om de rechten en verplichtingen van de Vennootschap en de Opdrachtgever Médiapix definiëren.
Zij regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en het bijhouden van de bestelling tussen de contracterende partijen.
De bestelling houdt onherroepelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn, de omstandigheden zijn die van kracht zijn op de website op het moment van het plaatsen van de bestelling van de klant. Daartoe heeft de Klant het recht om te downloaden, op te slaan en te reproduceren deze voorwaarden. De Klant verklaart de wettelijke bevoegdheid om dit contract, dat wil zeggen, van de wettelijke leeftijd en niet onder curatele te voeren,

1. Producten en diensten

De producten en diensten te koop worden aangeboden door Médiapix zijn die vermeld op de site van de dag van de site overleg met de klant.
De producten en diensten die te koop aangeboden worden omschreven en aangeboden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid. Voor meer informatie kan de klant contact opnemen met de klantenservice.

2. Prijzen

Alle bestellingen, ongeacht hun afkomst worden betaald in euro's.
De Producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van registratie van de bestelling.

3. Bestel

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en de beschrijvingen van producten beschikbaar voor verkoop.
De Klant verklaart kennis te hebben en onherroepelijk aanvaard deze voorwaarden voordat u een bestelling.
De validatie van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden en bepalingen.
Elke bestelling ondertekend door de Klant "dubbelklik" (wet van 13 maart 2000 betreffende de elektronische handtekening) en data-entry schermen op opeenvolgende pagina's, de bestelling is onherroepelijk beschouwd.

4. Betaling

4.1. Wijze van betaling
Betalingen worden gedaan in euro's.
Betaling met creditcard
Geaccepteerde creditcards zijn: Blue Card - VISA - Mastercard.
Betalen met PayPal ™ -account
Met PayPal uw financiële gegevens worden nooit gedeeld met ParagonSquare.com. PayPal worden versleuteld en beschermt eens en voor al uw kaartnummer. Betaal online door simpelweg met vermelding van uw e-mailadres en wachtwoord.
Betaling via overschrijving
U kunt betalen via overschrijving. U vindt onze bankgegevens vinden na het kiezen van deze wijze van betaling, bij het betalen van uw bestelling.
4.2. Beveiliging en privacy
Persoonlijke informatie en de credit card nummers worden nooit onversleuteld verzonden over het internet, de gegevens worden ondertekend, versleuteld en verzonden via SSL (SSL-certificaat) stroomopwaarts van de online betaalmodule. De instemming van de centrale bank card netwerk valideert de betaling.
Médiapix heeft nooit toegang tot uw credit card nummer.
4.3. Fraudebestrijding
Voor verzending van de bestelling en om fraude in de verkoop op afstand te voorkomen, Médiapix behoudt zich het recht voor om de Klant van de ondersteuning thuis en identiteit te vragen. Bij het ontbreken van bewijs of als de gerichte delen niet de identiteit van de auteur van de bestelling en de realiteit van de domiciliëring te garanderen, zouden we worden verplicht om de om de veiligheid te garanderen annuleren online transacties.
Om te beschermen tegen fraude pogingen, Médiapix registreert de volgende informatie: IP-adres, datum en tijd van de transactie. Deze elementen formeel te identificeren en op unieke wijze de transactie. Deze items zullen vertrouwelijk blijven als er geen poging tot fraude wordt gedaan. Elke poging tot fraude, voor welk bedrag ook, en ongeacht afkomst, zullen worden onderworpen aan strafrechtelijke vervolging. Alle tijdens de transactie over u verzamelde gegevens worden vervolgens doorgestuurd naar de officier van justitie voor onderzoek.

5. Tijd productie en levering

5.1. tijd
De orderverwerking tijd is ongeveer 10 dagen.
5.2. verschepen
U moet de volledigheid en de naleving door u verstrekte informatie bij de bestelling, in het bijzonder met betrekking tot het afleveradres te controleren.
We konden niet verantwoordelijk voor eventuele fouten bij de gegevensinvoer en gevolgen (bijvoorbeeld vertragingen of levering fouten) worden gehouden. In deze context, de gemaakte kosten voor de terugkeer van de bestelling zou uw verantwoordelijkheid.
Médiapix behoudt de keuze van de drager en garandeert de levering van producten.
Echter na levering, de risico's van de goederen zijn overgedragen aan de klant.
De klant moet de staat van de verpakking en de conformiteit van het geleverde product te controleren en af te geven indien nodig, op de levering van de vervoerder. Als deze procedure niet gevolgd wordt, Médiapix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele uitwisseling of terugbetaling producten.
Médiapix behoudt zich het recht voor om levering te weigeren of om een bestelling van een klant die niet volledig heeft betaald of verrekend een eerdere bestelling of met wie een betaling geschil is onder bewind te leveren.
De producten blijven eigendom van Médiapix tot volledige betaling van de bestelling.
internationale bezorging
De producten die wij aanbieden zijn in overeenstemming met de wetten en de in België geldende.
Voor elke aankoop in gezien export, moet u de specifieke geldende wetgeving te controleren in het betrokken land, zowel voor belastingen, verklaringen of verboden.
Onze verantwoordelijkheid zal niet worden betrokken in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd, is het uw verantwoordelijkheid om te controleren met de lokale overheden de mogelijkheden van invoer of het gebruik van de producten.
Verzendkosten
Deelname aan de scheepvaart wordt extra in rekening gebracht. Deze deelname kan worden verminderd of geëlimineerd gebaseerd op de huidige bedrijfsvoering.
De verzendkosten worden berekend voor de validering voor de acceptatie van uw bestelling.

6. Herroepingsrecht en uitwisseling

Onze foto's op starre ondersteuningen zijn op maat gemaakt, het herroepingsrecht of uitwisseling kan worden uitgeoefend. (Artikel L. 121-20-2 van de Code).
Echter, de tevredenheid van onze klanten is onze prioriteit, we bijzondere aandacht besteden aan elke stap in de productie van onze foto's op harde media, de afdruk instelling in de fabricage van de verpakking. Als u echter het gevoel dat we niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u contact met ons op om de redenen voor uw ontevredenheid uit te leggen.

7. Persoonlijke Donnes

Médiapix erkent het belang van de bescherming van de privacy van haar gebruikers en klanten, en stemt niet bekend te maken aan derden de informatie verstrekt. Deze zijn vertrouwelijk. Ze zullen worden gebruikt door onze interne afdelingen voor de verwerking van uw bestelling (klantenbestand) en te versterken en te personaliseren communicatie en het productaanbod gereserveerd voor Médiapix klanten, waaronder de nieuwsbrief.
In overeenstemming met de wet nr 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, heeft de verwerking van persoonsgegevens verzameld op de website is uitgeroepen tot de Nationale Commissie informatica en vrijheden .De klant heeft recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijderen van gegevens die hem betreffen.

8. Intellectuele Eigendom

Alle elementen van de site, of visuele of audio, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of octrooirecht.
Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze materialen is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van Médiapix. De gebruiker die een persoonlijke website heeft en wenst te plaatsen, voor persoonlijk gebruik op zijn site een eenvoudige link naar een pagina van de site moet toestemming vragen aan Médiapix samenleving. Het zal niet in dit geval een impliciete aansluitingsovereenkomst.

9. Aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid voor Médiapix kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele overlast of schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, met inbegrip van onderbreking van de dienst, binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of een geval van overmacht worden gehouden, in overeenstemming met jurisprudentie. De producten zijn in overeenstemming met de Belgische wetgeving en de in België geldende. De verantwoordelijkheid voor Médiapix kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet geschikt gebruik van de producten verkocht worden gehouden.
Bovendien aansprakelijkheid Médiapix's voor schending van zijn contractuele verplichtingen in geval van overmacht of toeval, inclusief (zonder dat deze opsomming is niet limitatief): interne of externe staking, brand, ramp, of interne storing externe, en in het algemeen ieder geval niet toe te staan de goede uitvoering van orders. Bestanden en digitale foto's Médiapix gegevens doorgegeven kunnen op geen enkele wijze worden beschouwd als originelen. U wordt daarom sterk aangeraden niet naar het oorspronkelijke bestand te verzenden en een voorlopige kopie alvorens ze aan Médiapix voor de behandeling en bewaar een kopie op uw gekozen media. Médiapix kan op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het verlies of de vernietiging van deze bestanden om welke reden dan ook worden gesteld.
Médiapix kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fotografisch werk gedaan en meer in het algemeen elk gebruik van het werk. Médiapix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke reden dan ook, voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot, verlies van winst, goodwill en data. U wordt geacht in het bezit zijn van de voor de werking van de beelden verzonden naar Médiapix inclusief reproductie en representatie rechten in overeenstemming met de geldende wetgeving rechten. U stemt ermee in om ook te identificeren en te zorgen Médiapix de gevolgen van eventuele aanspraken van derden, in welke hoedanigheid dan ook, als gevolg van de voltooiing van de werkzaamheden of het gebruik van het werk van de dienst Médiapix
U bent verantwoordelijk voor alle beelden die u uploaden of verzenden via de Dienst Médiapix een onwettig doel. U kunt niet opnemen of te verzenden afbeeldingen anoniem. Dit betekent dat u niet te uploaden of verzenden via de Dienst Médiapix afbeeldingen en foto's in strijd met het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet.
U garandeert dat de afbeeldingen en foto's overgebracht door de dienst geen inbreuk maken op rechten van derden, of enige wettelijke bepaling. Je zal dus verantwoordelijk voor enige schade als gevolg van de schending van de bepalingen van deze clausule en vrijwaren Médiapix voor eventuele schade die kan worden opgeladen aan (inclusief gemaakte kosten ter verdediging van haar rechten) als gevolg van een dergelijke overtreding. Médiapix behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, elke maatregel in geval van schending van deze clausule of ernstige aanwijzingen van een dergelijke overtreding en dat je kunt geen aanspraak maken op schadevergoeding van hem.

10. Toepasselijk recht - Geschillen

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht, ongeacht het land van levering.
In geval van een geschil dat uit deze contractuele relatie, de Opdrachtgever en Médiapix het eens voordat eventuele juridische stappen om tot een minnelijke oplossing te zoeken.
De ongeldigheid of onwettigheid van enige bepaling van deze voorwaarden niet de ongeldigheid van deze voorwaarden wordt voldaan; de clausule in te voegen in plaats van de geannuleerde dat van kracht is.